Psycholog Psychodermatolog Warszawa mgr Agnieszka Bartczak
Start Zakres pomocy Psychodermatologia Poradnik Cennik Kontakt

Psychodermatologia

Artykuły psychologiczne z dziedziny psychodermatologii

Blog psychodermatolog.wordpress.com

Psychodermatologia – jak psychika wpływa na skórę

Psychodermatologia jest gałęzią medycyny, która łączy w sobie takier dziedziny nauki jak psychologia, dermatologia , psychiatria i kosmetologia. Pierwsze badania dotyczące psychologicznych przyczyn powstawania chorób skóry, pojawiły się na świecie już w latach 70-tych, jednak zainteresowanie tym obszarem zmniejszyło się wraz z rozwojem badań na poziomie komórkowym. Obecnie zagadnienia związane z psychodermatologią cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród dermatologów, psychologów i psychiatrów. Zapewne wiąże się to z coraz większą liczbą badań wskazujących na istotne związki między psychiką a przebiegiem chorób skóry, w tym w szczególności łuszczycy. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż przewlekłe choroby skóry stanowią źródło poważnych problemów psychologicznych wśród pacjentów, jak również niezaprzeczalny jest wpływ czynników psychologicznych na zaostrzanie się występujących objawów.

Psychodermatologia w Polsce

Psychodermatologia w Polsce rozwija się stosunkowo powoli, a początki jej istnienia to rok 2008 kiedy to powstała pierwsza w naszym kraju jednostka zajmująca się tym zagadnieniem. Mowa tu stworzonym przez prof. Annę Zalewską-Janowską Zakładzie Psychodermatologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jak sama pani profesor mówi: „To pierwsza na świecie samodzielna jednostka naukowa zajmująca się problemami psychologicznymi przewlekłych chorób skóry „ (2)
Niewątpliwie powstanie takiej jednostki, przyczyniło się do poszerzania wiedzy w omawianym zakresie wśród środowisk lekarskich, psychologicznych, psychiatrycznych. Badania pokazują, jak ważne jest wsparcie psychologiczne dla pacjentów dermatologicznych gdyż według badań ok. 9-46% osób z przewlekłymi chorobami skóry ujawnia problemy natury psychologicznej (1). W tej grupie znajdują się zarówno dorośli jak i dzieci, a także rodziny pacjentów, które nie potrafią sobie radzić z chorobą najbliższych.

Choć pojawia się coraz więcej publikacji dotyczących psychologicznych problemów oraz sposobów pomocy psychologicznej dla osób z chorobami skóry (łuszczycą, atopowym zapaleniem skóry, trądzikiem) nadal dostęp do pomocy psychologicznej dla pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby skóry nie jest powszechny i łatwy. Z jednej strony powodem tego stanu rzeczy jest podejście części środowiska lekarskiego, które nie zawsze docenia siłę psychiki w powstawaniu i nawrotach choroby, z drugiej strony często sami pacjenci nie dopuszczają do siebie myśli, czy też nie mają świadomości tego jak ważną rolę w radzeniu sobie z chorobą odgrywa ich psychika. W związku z tym często sugestię czy też poradę lekarza aby skorzystać z pomocy psychologa traktują jako atak, czują się oburzeni i zdegustowani taką propozycją.

Do najczęściej występujących zaburzeń natury psychologicznej zaliczamy:
zaburzenia depresyjne
zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
fobie społeczną
zaburzenia adaptacyjne

Klasyfikacja zaburzeń psychodermatologicnzych

W literaturze przedmiotu zaburzenia psychodermatologiczne zostały podzielone na 3 grupy:
zaburzenia psychofizjologiczne - jest to ta grupa chorób, w których stres jest czynnikiem zaostrzającym przebieg choroby np. łuszczyca, atopowe zapalnie skóry, trądzik
pierwotne zaburzenia psychiczne – dotyczą chorób gdzie problem psychiatryczny ukazuje się w chorobie skóry
wtórne zaburzenia psychiczne – spektrum zaburzeń jak depresja, fobia społeczna, które rozwijają się jako efekt wtóry występowania przewlekłej choroby skóry np. łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku

Posumowanie

Psychodermatologia to niewątpliwe nowa szansa walki z chorobą dla pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby skóry jak łuszczyca, trądzi, atopowe zapalenie skóry. Dzięki coraz większemu zainteresowaniu środowisk naukowych, szerzeniu wiedzy oraz budowania świadomości wśród lekarzy, psychiatrów, psychologów jest szansa, iż psychika zacznie być bardziej doceniana w walce z chorą, a co za tym idzie poprawi się dostępność tej formy pomocy dla wszystkich pacjentów, którzy chcieliby z niej skorzystać.
Konieczne wydaje się również edukowanie społeczeństwa w zakresie wiedzy o chorobach skóry, gdyż u wielu chorych występują trudności związane z funkcjonowaniem społecznym, izolacją czy odrzuceniem ze strony osób zdrowych. Z kolei wszelkie „nieprzyjazne” zachowania, wypowiedzi czy też reakcje społeczeństwa, wynikają z niewiedzy na temat przewlekłych chorób skóry, w tym łuszczycy. Niewiedza powoduje strach, a strach prowadzi do reakcji obronnych, w tym przypadku do unikania kontaktów z osobami chorymi. Tylko dzięki edukacji, obalaniu mitów i stereotypów związanych z chorobą jaką jest łuszczyca oraz inne dolegliwości skórne, będziemy mogli sprawić, iż cierpiący na nią ludzi nie będą piętnowani, stygmatyzowani i odrzucani społecznie z powodu swojej choroby.

Bibliografia:
W. Barańska – Rybak; R. Nowicki; K. Jakuszowiak; W.J. Cubała: „Psychodermtalogia – nowa dziecina medycyny”; Przewodnik Lekarski 2005, 1, 50-55
2009-11-05, Gazeta Wyboracza, Wysokie obcasy„ Cała w nerwach” – wywiad z prof. Anną Zalewską – Janowską
Szepietowski J., Pacan P. Dermatozy wymagające pomocy psychiatryczno - psychologicznej (Dermatoses requiring psychiatro-psychological advice), Advances in Clinical and Experimental Medicine 2001, 10, 3 Suppl. 1, 25-28


Autor: mgr Agnieszka Bartczak – psycholog specjalizujacy się w psychodermatologii

Umów się na wizytę

 
 
Specjalizacja: psychodermatologia, psychologia chorób skóry, wsparcie dla chorych na łuszczycę i azp, psycholog warszawa centrum
 
 
Realizacja NETCENTRICA